Szanowni Klienci,

   informujemy, iż z dniem 29.01.2020r nastąpiło wyłączenie działania urządzenia elektronicznego Elerton Sensor, co skutkuje brakiem otrzymywania powiadomień na smartfony i poczty elektroniczne.

   Od momentu otrzymania informacji od Producenta urządzeń o zaprzestaniu produkcji i wycofaniu produktu ze sprzedaży (o czym informowaliśmy na naszym blogu), Producent przestał aktualizować aplikację na telefony z oprogramowaniem Android i iPhone. Zostały prowadzone rozmowy z Producentem o zaktualizowaniu oprogramowania, jednak otrzymaliśmy decyzję odmowną. Skutkiem tych działań, było usunięcie aplikacji przez GOOGLE, z uwagi na niespełnianie wymagań technicznych aplikacji. Brak możliwości pobrania aplikacji uniemożliwił użytkowanie oraz dalszą sprzedaż urządzeń, a tym samym prowadzenia działalności biznesowej przez podmiot Elerton Sp. z o.o. będący wyłącznym przedstawicielem urządzeń na Europę. Powyższe działania Producenta doprowadziły do procesu likwidacji spółki Elerton Sp. Z o.o., która była odpowiedzialna za sprzedaż i funkcjonowanie urządzeń.

   Stalpol Safes Sp. z o.o. jako jeden z dystrybutorów urządzenia Elerton Sensor, nie ma wpływu na decyzje i działania podjęte przez Producenta oraz za ich funkcjonowanie – usługę otrzymywania powiadomień.

  ZESPÓŁ STALPOL