Okres ważności certyfikatu sejfu / szafy czyli jak to jest naprawdę?

Dodane przez: w: Porady i wskazówki dnia: Komentarz: 0 Odsłon: 20876

Zanim kupimy sejf / szafę na broń, powinniśmy upewnić się czy do wybranego przez nas modelu dołączony jest certyfikat IMP, czyli Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Dlaczego to takie ważne i czym zajmuje się wymieniony Instytut?

Zanim kupimy sejf / szafę na broń, powinniśmy upewnić się czy do wybranego przez nas modelu dołączony jest certyfikat IMP, czyli Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Dlaczego to takie ważne i czym zajmuje się wymieniony Instytut?

Czym zajmuje się Instytut Mechaniki Precyzyjnej?

IMP jest jednostką bezstronną i niezależną, a wszelkie informacje związane z procesem certyfikacji w nim prowadzone, są poufne. 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 041. Zadania IMP, jako Jednostki Certyfikującej Wyroby, realizuje Zakład Certyfikacji. 

Jednostka Certyfikująca IMP, prowadzi działalność w zakresie obowiązkowej oraz dobrowolnej certyfikacji wyrobów na zgodność z normami krajowymi, normami międzynarodowymi, specyfikacjami technicznymi oraz innymi dokumentami odniesienia.

Działalność Zakładu Certyfikacji obejmuje prowadzenie certyfikacji wyrobów w obszarach:

·         mechanicznych urządzeń zabezpieczających;

·         wyrobów budowlanych;

·         innych wynikających z działalności statutowej Instytutu.

 

Powróćmy jednak do głównego tematu - certyfikatu IMP. Certyfikat IMP potwierdza zgodność danego artykułu/produktu z szeregiem norm, dzięki czemu kupujący zyskuje pewność, że zakupiony sejf na broń lub inny artykuł, spełniają wszelkie normy jakościowe. 

Wyróżniamy certyfikację obowiązkową i dobrowolną.

1.      Certyfikacja obowiązkowa – jej celem jest kontrola artykułu i jego ocena pod względem norm prawnych, dokumentów normatywnych, specyfikacji technicznych i innych dokumentów odniesienia.

2.      Certyfikacja dobrowolna – certyfikację dobrowolną przeprowadza się, aby uzyskać informacje na temat zgodności wyrobów z normami prawnymi. Certyfikacji dobrowolnej podlegają wyroby, dla których nie jest wymagana certyfikacja obowiązkowa.

 

Certyfikat IMP – okres ważności

Okres ważności certyfikatu jest związany z koniecznością okresowego jego odnawiania poprzez przegląd technologii produkcji i systemu kontroli jakości.

Produkt wytworzony w okresie obowiązywania certyfikatu, potwierdzającego spełnienie pewnych wymagań, jest ważny również po upływie ważności certyfikatu.

Okres ważności certyfikatu ustalany jest dla Producenta i jest istotny dla Klienta, który nabywając produkt, powinien upewnić się, że produkt został wyprodukowany w okresie ważności certyfikatu.

Producent natomiast, chcąc nadal sprzedawać swoje wyroby, jest zobligowany do odnawiania ważności certyfikatu tak, aby Klienci zawsze mogli nabywać jego wyroby w okresie ważności tego czy następnego certyfikatu.
Termin ten nie dotyczy wyrobów będących od dłuższego czasu w eksploatacji, pod warunkiem, że wyrób ten został wyprodukowany w okresie ważności certyfikatu oraz, że przepisy nie uległy zmianie.

Podsumowując: Certyfikaty wydawane są na okres 3 lat. Producent chcąc dalej sprzedawać wyrób, musi wystąpić o recertyfikację. Klient końcowy może nabyć produkt, który został wytworzony w okresie ważności certyfikatu i nie musi występować o recertyfikację wyrobu, nawet jeżeli kupił go po okresie ważności certyfikatu. Sejf / szafa wyprodukowana w okresie ważności certyfikatu zawsze będzie spełniała wymogi tam zawarte -  czyli na przykład wymogi klasy S1.

Link do certyfikatu:

https://www.sejfy-stalpol.pl/galerie/1/certyfikaty

Zostaw komentarz