SZAFY NA DOKUMENTY

SZAFY NA DOKUMENTY

Szafy na dokumenty przeznaczone do przechowywania materiałów z klauzulą „poufne”, „tajne”, „ściśle tajne” wykorzystywane w biurach i archiwach podmiotów gospodarczych oraz kancelariach tajnych jednostek budżetowych. Szafy dostosowane są przechowywania ważnych dokumentów, akt osobowych oraz innych nośników danych zgodnie z:

- Ministra Obrony Narodowej

Zarządzenie Nr59/MON z dnia 11 grudnia 2017r. „w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego” ;

- Rady Ministrów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. „w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych”. (Dz. U. poz. 683 z dnia 19 czerwca 2012 r.)

- RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przechowywaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

SZAFY NA DOKUMENTY