Sejfy i szafy pancerne na dokumenty niejawne oraz RODO

Dostępne w naszej ofercie metalowe szafy i szafy pancerne na dokumenty niejawne przeznaczone do przechowywania materiałów z klauzulą „poufne”, „tajne”, „ściśle tajne” wykorzystywane w biurach i archiwach podmiotów gospodarczych oraz kancelariach tajnych jednostek budżetowych. Szafy dostosowane są przechowywania ważnych dokumentów, akt osobowych oraz innych nośników danych zgodnie z przepisami:

- Ministra Obrony Narodowej

Zarządzenie Nr59/MON z dnia 11 grudnia 2017r. „w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego”;

- Rady Ministrów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. „w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych”. (Dz. U. poz. 683 z dnia 19 czerwca 2012 r.)

- RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przechowywaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Skuteczne zabezpieczenie ważnych dokumentów

Informacje są jednym z kluczowych zasobów współczesnych przedsiębiorstw, organizacji i instytucji publicznych. Choć coraz częściej mają formę cyfrowych danych, aby zapewnić ich bezpieczne przechowywanie, wciąż jeszcze powszechnie wykorzystuje się tradycyjne, papierowe, ważne dokumenty niejawne, jak np. akta osobowe, klauzule wojskowe czy chronione akta osobowe. Żeby nie wpadły w niepowołane ręce, stosowane są metalowe szafki pancerne dostępne w naszym asortymencie.

Sejf na dokumenty / szafa na dokumenty znajdzie zastosowanie w:

    • kancelariach prawnych,

    • organach administracji publicznej, np. urzędach, ministerstwach,

    • przedsiębiorstwach,

    • jednostkach medycznych,

    • podmiotach finansowych,

    • jednostkach wojskowych itp.

Szafy i sejfy na dokumenty

Solidna, precyzyjnie wykonana konstrukcja z wysokojakościowych materiałów, wykonana zgodnie obowiązującymi normami, jest kluczowym wymaganiem, który powinny spełniać szafy metalowe do przechowywania dokumentów. Należy jednak pamiętać, że niezbędnym elementem ich budowy są atestowane zamki. Warto wybierać wyłącznie certyfikowane modele, aby mieć pewność, że skutecznie zatrzymają włamywacza próbującego dostać się do środka szafy, w którym znajdują się dokumenty niejawne. Sprawdź sejfy ognioodporne, znajdujące się w innej kategorii --> Sejfy ognioodporne