Dlaczego Sejfy/Szafy w klasie I są lepsze niż S1?

Dodane przez: w: Porady i wskazówki dnia: Komentarz: 0 Odsłon: 28994

Poziomy Ochrony Antywłamaniowej w Sejfach

Czy można przechowywać w jednym sejfie broń, amunicję i 200 000 PLN?

Wyobraźmy sobie, że mamy do zabezpieczenia broń i amunicję, ale oprócz tego chcielibyśmy też schować trochę gotówki, ważne dokumenty, pamiątki o określonej wartości pieniężnej, a zwłaszcza sentymentalnej. Całość oszacowaliśmy na jakieś 200 000 PLN. Jeżeli chodzi o samą broń i amunicję to sprawa jest jasna. Szafa w klasie S1 wystarcza póki co. Ale co z resztą? Czy można połączyć jednym produktem spełnienie wymogu przechowywania broni, zabezpieczenie dóbr i wartości, czy można jeszcze to dodatkowo ubezpieczyć?

Odpowiedź brzmi MOŻNA!!!

Wystarczy tylko dobrać odpowiedniej klasy sejf, który spełni wszystkie  oczekiwania i wymogi. 
Wszystkie tzw. „bezpieczne urządzenia” czyli sejfy, szafy zostały podzielone na klasy odporności na włamanie i do nich przypisane limity przechowywanych wartości, oraz wartości ubezpieczenia sejfu w danej klasie bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r.

Klasy produktów i limity przechowywania wartości

Stopień odporności decyduje o przyporządkowaniu do odpowiedniej klasy odporności na włamanie, dlatego zanim wybierze się sejf, należy się zastanowić, co będzie w nim przechowywane. Klasę odporności na włamanie sejfu należy dostosować do jego zawartości. Certyfikaty  gwarantują niezawodność, wysoką jakość wykonania, oraz, że wykorzystane materiały i rozwiązania konstruktorskie chronią przed włamaniem. Istotne znaczenie mają również zainstalowane systemy alarmowe czy dodatkowe uzbrojenie sejfu. W przeciwnym wypadku w sytuacji kradzieży może być problem z uzyskaniem adekwatnego odszkodowania.

KLASA BEZPIECZEŃSTWA / TYP

PODSTAWA PRAWNA

OPIS

S1  i S2

Norma europejska PN-EN 14450

Gwarantuje ochronę antywłamaniową broni, amunicji i przedmiotów wartościowych

Od 0 do XIII

Norma europejska PN-EN 1143-1

Gwarantuje ochronę antywłamaniową broni, amunicji i przedmiotów wartościowych

A / TYP 1

- Zarządzenie Nr 46 MON - MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych;

 

- Zarządzenie Nr 59 MON - MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2017 r;

 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. „w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych”.

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych – poufnych.

B / TYP 2 (kl. S1)

- Zarządzenie Nr 46 MON - MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych;

 

- Zarządzenie Nr 59 MON - MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2017 r;

 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. „w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych”.

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych – tajnych.

C / TYP 3 (kl. S2)

- Zarządzenie Nr 46 MON - MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych;

 

- Zarządzenie Nr 59 MON - MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2017 r;

 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. „w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych”.

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych – ściśle tajnych.

TYP 4 (kl. 0)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. „w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych”.

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych – ściśle tajnych.

Ogólna zasada jest taka: im wyższa klasa odporności sejfu, tym wyższa może być kwota ubezpieczenia jego zawartości. Wybierając klasę odporności, należy mieć na uwadze fakt, iż z czasem raczej przybędzie rzeczy wartościowych.

W celu ustalenia klasy przeprowadza się odpowiednie testy. Badania te mają za zadanie sprawdzenie odporności wyrobu pod różnymi aspektami. Testy wyglądają tak, że sejf musi wytrzymać próbę częściowego lub całkowitego otwarcia go, przy użyciu określonych, sklasyfikowanych w normie narzędzi w określonym czasie.

Gdy sejf pomyślnie przejdzie testy, przeprowadzane przez  uprawnione do tego instytucje (w Polsce IMP), otrzymuje certyfikat w odpowiedniej klasie odporności. Im wyższy poziom ochrony zapewnia sejf, tym przyznana jest mu wyższa klasa odporności. W sejfie wyższej klasy mogą być przechowywane przedmioty o większej wartości.

Dla sejfów/szaf na broń w klasie S1 wartości te wyglądają tak:

A dla klasy I i pozostałych tak:

PORÓWNANIE SEJFU W KLASIE S1 I W KLASIE I

Poniższy schemat poziomu ochrony antywłamaniowej pokazuje, że klasa I jest 5 x bardziej wytrzymała niż klasa S1. Czyli spełnia wymagania do przechowywania broni i amunicji (klasy S1) i jednocześnie można przechowywać w niej dużo większe wartości pieniężne, które towarzystwo ubezpieczeniowe będzie mogło ubezpieczyć.

Wyższa klasa = większa masa

Ważnym aspektem sejfów / szaf, w zależności od klasy odporności na włamanie, jest ich MASA. W skrócie im wyższa klasa tym większa masa sejfu.

Porównując  masy najbardziej popularnych szaf na broń w klasie S1 i w klasie I rzecz ma się następująco:

Nazwa szafy na broń:

KLASA S1 (KG)

KLASA I (KG)

STANDARD 10

99

193

PRAKTIKER 10P

125

204

PRESIDENT

189

334

MULTI PRAKTIKER 10P

145

213

PRAKTIKER MAX 14P

203

340

SCHEMAT DZIAŁANIA I WYMAGANIA TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH 

Wspomniane Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. określiło LIMITY przechowywania wartości w poszczególnych klasach. Aby lepiej zobrazować różnicę w dopuszczanych wartościach przechowywanych w poszczególnych klasach, przyjęliśmy przeciętne miesięczne wynagrodzenie na poziomie 3690 PLN. 

Jak to wygląda dla poszczególnych klas?

W drugiej kolumnie od lewej powyższej tabeli widzimy wskaźniki dla poszczególnych klas. Od 0,1(dla klasy S1) do 60 (dla klasy XIII). Są to jednostki obliczeniowe, czyli jednostki określające dopuszczalny stały lub jednorazowo limit przechowywania wartości pieniężnych. Wynosi ona 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.

W niektórych branżach lub określonych zastosowaniach towarzystwa ubezpieczeniowe definiują sumy ubezpieczenia, wymagając konkretnej klasy odporności.

Warto podkreślić, że dobranie sejfu o właściwej klasie odporności na włamanie w stosunku do zawartości, a także zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń (systemów alarmowych) wpływa na obniżenie składki ubezpieczenia i uzyskanie wyższej kwoty odszkodowania w przypadku kradzieży.

Czy kiedyś będzie trzeba PONOWNIE wymieniać szafy na broń z S1 na wyższą klasę ?

W odpowiedzi na to pytanie przyjrzyjmy się Niemcom, czyli krajowi o znacznie dłuższej tradycji stosowania przepisów dotyczących przechowywania broni. Otóż do czerwca 2017 w Niemczech broń można było przechowywać w zależności od ilości sztuk w szafach klasy A i B wg VDMA. Szafa klasy A to taki nasz odpowiednik S1. Szafa klasy B to nasze S2. 

Od 6 lipca 2017 r. zgodnie z § 36 WaffG niemieckiej ustawy o broni każdy kto posiada broń, jest zobowiązany do przechowywania jej w certyfikowanej szafie na broń zgodnie z normą EN 1143 -1. 

A zatem pytanie nie powinno brzmieć – „Czy..” tylko KIEDY !!!  będzie trzeba PONOWNIE wymieniać szafę , tym razem z S1 na wyższą klasę .

Podsumowanie

Obecnie w Polsce obowiązuje prawo dotyczące przechowywania broni i amunicji w szafach klasy S1. Ale czy nie warto już teraz zastanowić się nad wyborem szafy/sejfu na broń wyższej klasy np. I? Zwłaszcza, że można w niej przechowywać dużo większe wartości nie tylko związane z bronią ale także wartości materialne. Patrząc także na przykład Niemiec kwestią czasu jest wprowadzenie do Polski nakazu (konieczności) przechowywania broni w szafach klasy I. Sama także konstrukcja takiego sejfu jest zdecydowanie mocniejsza, dzięki czemu są one wielokrotnie bardziej odporne na włamanie. A zatem…

"Ryzyko, które podejmujesz jest miarą tego, co cenisz."

Jeanette Winterson

Link do sejfów klasy I:

https://www.sejfy-stalpol.pl/12-klasa-i

Zostaw komentarz